PREDĹŽENIE SPOJOV 35 A 38 LINKY 16 MHD TRNAVA NA NEMEČANKU

Od 1. 2. 2017 (streda) budú spoje č. 35 a 38 na linke č. 16 mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trnave predĺžené o úsek Š. Moyzesa, Tibenský – Nemečanka (príchod spoja č. 38 na Nemečanku 20.47 hod., odchod spoja č. 35 z Nemečanky 21.15 hod.). Uvedenou zmenou sa umožní predovšetkým odvoz pracovníkov a návštevníkov obchodného centra na Trstínskej ulici, kde sú otváracie hodiny do 21.00. Nový cestovný poriadok linky č. 16 je k dispozícii na odkaze (16).

 

Výtvarná súťaž pre základné školy v meste Trnava, Piešťany, Senica, Hlohovec : „Autobus očami detí“

Dopravná spoločnosť ARRIVA
v spolupráci s mestami vyhlasuje výtvarnú súťaž

„Autobus očami detí“.

 

Výtvarná súťaž je aktivita spoločnosti ARRIVA v rámci Európskeho týždňa mobility 16.- 22. septembra 2016.

Európsky týždeň mobility je každoročná kampaň udržateľnej mestskej mobility. Cieľom je znížiť produkciu CO2 a tuhých prachových častíc v ovzduší. Zároveň chce vyzvať širokú verejnosť k podpore inteligentnej a udržateľnej mestskej dopravy, medzi ktorú patrí aj autobusová verejná doprava. 

Pozrite si súťažné podmienky tu.

 

Zoznam zmien CP s platnosťou od 16.5.2016

Linka 204404 - Spoj č. 35 – posun odchodu spoju zo zač. zast. z 14:50 hod na 14:55 hod; -5 min jazd. doby, úprava čas. údajov po trase; príchod na koneč. zast. bez zmeny

Linka 204419 - Spoj č. 4 – posun odchodu spoju zo zač. zast. z 05:10 hod na 05:05 hod; +5 min jazd. doby, úprava čas. údajov po trase; príchod na koneč. zast. bez zmeny

Linka 204421 - Na všetkých spojoch smerom z Nitry = zrušený čas. údaj na zast. Hlohovec, Kaufland a zapracovaný čas. údaj na zast. Hlohovec, Farmapavilón

Linka 204424 - Na všetkých spojoch zrušený čas. údaj na zast. Zbehy, Ťapušík. Spoje nebudú cez uvedenú zast. prechádzať = zmena trasy 

 

 

AKCEPTÁCIA KARIET ISIC DESFIRE V MHD TRNAVA

Od 21.8.2015 (piatok) je možné používať preukaz študenta ISIC s novým bezpečnejším typom čipu MIFARE DESFire EV1 ako plnohodnotnú dopravnú kartu pri cestovaní v autobusoch mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trnave.

Univerzita (vysoká škola) musí pri vydávaní karty na nej aktivovať dopravnú funkcionalituplatnosť zľavy na príslušné obdobie (vykoná zápis študenta na nasledujúci akademický rok).

Až potom je možné uskutočniť (priamo v autobuse MHD u vodiča alebo na predpredajnom mieste SAD Trnava, a.s.) nabitie kreditu pre zakupovanie lístkov MHD v autobusoch.

 

Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy
zostávajú nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.