Zmena CP MHD Piešťany od 1.4.2017

204101 - Spoj č. 4 = posun odchodu celého spoju z 06:50 hod na 06:47 hod

204102 - Spoj č. 15 = posun odchod u celého spoju z 15:40 hod na 15:32 hod

 

CP Outletu od 26.3.2017

Nový CP Outletu od 26.3.2017 z dôvodu zmeny otváracej doby (letný čas).

 

Zmeny CP s platnosťou od 19.03.2017

203409

Spoj č. 2 – nový spoj (presunutý z linky 204420/32); 06:35 hod J.Bohunice, V2 – 06:52 Malženice, kult.       dom; znam.: „X,10“; + doplnená pozn.: „pokračuje na 12/207407 do Bučian a Trnavy“

 

203415

Spoj č. 84 – nový spoj; Zavar, PSA Peugeot 14:15 hod – Zavar, obec 14:20;

Spoj č. 44 – posun spoju z 13:55 hod na 14:00 hod; zapracovaný čas. údaj na zast. Zavar, Logistický park; + 5 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 87 - posun spoju z 14:35 hod na 14:40 hod; zapracovaný čas. údaj na zast. Zavar, PSA Peugeot;+5 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 88 – nový spoj; Zavar, PSA Peugeot 22:15 hod – Zavar, obec 22:20;

Spoj č. 89 - predĺžený zo zast. Zavar,obec (22:20 hod); +5 min jazd. doby

Spoj č. 31,51 – úprava čas. údajov po trase; +2 min jazd. doby; zmena odchodu zo zač. zast.

Spoj č. 41 – úprava čas. údajov po trase; +5 min jazd. doby; zmena odchodu zo zač. zast.

Spoj č. 96 – zmena začiatočnej zast. z Trnava, AS na Trnava, Zelený kríček

 

204414

Spoj č. 22 – posun spoju z 14:30 hod na 14:25 hod

 

204420

Spoj č. 32 – zrušený = presunutý na linku 203409/2

 

204423

Spoj č. 4 – zmena nastupišťa z č.2 na č.12 na AS Trnava

 

207406

Spoj č. 15 - skrátený; zrušený úsek Trnava, AS -> J.Bohunice,V2;

 

207407

Spoj č. 12 - úprava čas. údajov po trase bez zmeny príchodu na koneč. zast.; nad spoj doplnená pozn. “možnosť prestupu na spoj 8/204414 do V. Kostolian a Vrbového”

 

207408

Spoj č. 5 – nový spoj; “X,25” Trnava, Strojárenská ul.SACHS 06:15 hod – Bučany, kult.dom 06:55 hod;

 

Spoj c. 17 - zrušené čas. údaje na zast. Trnava, Bernolakova ul. Krivan; Trnava, Koniarekova ul. ZOS a Zavar, Logistický park, - úprava čas. udajov po trase, -5 min jazd. doby

 

Spoj č. 18 – skrátený; zrušený úsek J.Bohunice,V2 -> Bučany,mlyn I;

 

Spoj c. 19 - zapracovaný čas. údaj na zast. Trnava, Koniarekova ul. ZOS a Zavar, Logistický park, - zrušeny čas. údaj na zast. Trnava Zavarska rozvodna, - úprava čas. údajov po trase, +2 min jazd. doby

 

Spoj č. 10 – posun spoju z 05:15 hod na 05:10 hod; + 5 min jazd. doby; zapracovaný čas. údaj na zast. Zavar, PSA Peugeot; úprava čas. údajov po trase; príchod na koneč. zast. bez zmeny

 

Spoj č. 27  -  zrušený čas. údaj na zast. Zavar, Logistický park

 

Spoj č. 24 – predĺžený spoj po zast. Trnava,Strojárenská ul. SACHS

Spoj č. 41 – posun spoju z 14:15 hod na 14:05 hod; zapracovaný čas. údaj na zast. Zavar, Logistický park; + 5 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 47 – zapracovaný čas. údaj na zast. Trnava, Zavarská rozvodňa a Trnava, dvor Prílohy;- 5 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 34 - úprava čas. údajov po trase; +2 min jazd. doby; zmena príchodu na koneč. zast.

Spoj č. 20 - úprava čas. údajov po trase; +5 min jazd. doby; zmena odchodu zo zač. zast.

Spoj č. 36 – posun spoju z 16:55 hod na 16:50 hod; úprava čas. údajov po trase;

 

207410

Spoj č. 20 – nový spoj; znam.: “X,10” – Križovany žel.st. 13:01 – Zavar, PSA 13:15 hod (+6km)

Spoj č. 11 – predĺžený zo zast. Zavar, PSA; zapracované čas. údaj aj na zast. Zavar, obec; Zavar, Hlavná; Zavar, otoč

Spoj č. 9 – nad spoj doplnená pozn.: “pokračuje na sp.č. 20/207410 do Zavaru PSA”

Spoj č. 30 – predĺžený zo zast. Zavar,obec (vratný k novému sp.84/203415) (+2km); +5 min jazd. doby

 

207416

Vložená zast. Bratislava, Nová Doba medzi zast. BA,ŽST Vinohrady a BA, Bajkalská

Spoj č. 3, 5, 31 – zapracovaný čas. údaj na vloženej zast.

Spoj č. 23, 35 – zapracovaný čas. údaj na zast. Bratislava, Rača,Trávna

Spoj č. 32 – zapracovaný čas. údaj na zast. Vinosady, Pezinská ul. a Modra, Štefánikova ul.; oprava čas. údaju na zast. Pezinok, nám.

 

207420

Spoj č. 16 – zrušený spoj (zlúčený s 24/207408)  = presunutý na linku 207408/24

 

207421

Spoj č. 26 – zapracovaný čas. údaj 19:17 hod na zast. Trnava, vodáreň; + 5 min jazd. doby

 

207423

Spoj č. 5 – predĺžený; zmena zač. zast. na Trnava, AS; úprava čas. údajov po trase; +5 min jazd. doby

Spoj č. 31 - predĺžený; zmena zač. zast. na Trnava, AS; +5 min jazd. doby

 

 

Zmeny CP linky 203413 s platnosťou od 27.2.2017

Od 27.2.2017 sa mení CP linky 203413:
- Spoj č. 15 – predĺžený po zast. Nitra, AS; príchod na koneč.zast. Nitra, AS 15:00 hod (+22km)
- Spoj č. 22 – predĺžený spoj zo zast. Nitra, AS; odchod zo zač. zast. Nitra, AS 15:05 hod; zrušené zachádzanie do obce Rumanová; príchod na koneč. zast. Hlohovec, AS 15:50 hod; (+12 km)

Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy
zostávajú nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.