Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy zostávajú  nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

Zoznam zmien CP s platnosťou od 18.7.2016

Linka 204424   (cestovný poriadok od 18.7.2016)

Spoj č. 13 – nad spoj doplnená pozn.: “na zast. Zbehy, mlyn čaká príchod spoju č. 28/403406 z H.Obdokoviec v sobotu a v nedeľu”

Spoj č. 16 – nad spoj doplnená pozn.: “na zast. Zbehy, mlyn čaká príchod spoju č. 27/403406 do H.Obdokoviec v sobotu a v nedeľu”

 

Linka 205406   (cestovný poriadok od 18.7.2016)

Spoj č. 33 – nový spoj; znam.: ”X,69”(premáva od 18.7. do 30.11.2016);
  Senica,AS 22:15 hod – Koválov. kult. dom 22:35 hod = spolufinancovanie spoločnosti SPA Smrdáky

Spoj č. 40 – nový spoj; znam.: ”X,69”(premáva od 18.7. do 30.11.2016);
  Koválov.kult. dom 21:10 hod – Senica,AS 21:30 hod = spolufinancovanie spoločnosti SPA Smrdáky

 

Nové spoje na linke 13 MHD Trnava

Od 1.7.2016 sú na linke 13 MHD Trnava pridané nové spoje v úseku Družba – Kamenný mlyn a späť počas letných prázdnin. Jedná sa o spoje s odchodmi/príchodmi:

Všetky uvedené spoje premávajú od 1.7.2016 do 2.9.2016.

 

 

Zoznam zmien CP s platnosťou od 16.5.2016

Linka 204404 - Spoj č. 35 – posun odchodu spoju zo zač. zast. z 14:50 hod na 14:55 hod; -5 min jazd. doby, úprava čas. údajov po trase; príchod na koneč. zast. bez zmeny

Linka 204419 - Spoj č. 4 – posun odchodu spoju zo zač. zast. z 05:10 hod na 05:05 hod; +5 min jazd. doby, úprava čas. údajov po trase; príchod na koneč. zast. bez zmeny

Linka 204421 - Na všetkých spojoch smerom z Nitry = zrušený čas. údaj na zast. Hlohovec, Kaufland a zapracovaný čas. údaj na zast. Hlohovec, Farmapavilón

Linka 204424 - Na všetkých spojoch zrušený čas. údaj na zast. Zbehy, Ťapušík. Spoje nebudú cez uvedenú zast. prechádzať = zmena trasy 

 

 

Predaj knižných cestovných poriadkov

Predaj knižných cestovných poriadkov sa vykonáva v novinových stánkoch T- press nasledovne:

- stánok na autobusovej stanici v Trnave (nást.5), Staničná 5, Trnava  - regionálne a MHD TT
- stánok, Zelený kríčok 6, Trnava (zastávka MHD) – regionálne a MHD TT
- stánok, ul. SNP 17, Hlohovecregionálne
- stánok, Dopravná 14/1, Piešťany - regionálne


Cestovný poriadok regionálny: 2,9 €

Cestovný poriadok  MHD Trnava: 1,3 €

Okrem toho aj na AS Senica sa vykonáva  predaj regionálnych cestovných poriadkov.

 

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.