Nové cestovné poriadky s platnosťou od 11.12.2016 na webu

Nové cestovné poriadky s platnosťou od 11.12.2016 :
- medzinárodné linky
- diaľkové linky
- prímestské linky
- MHD Trnava
- MHD Piešťany
- MHD Hlohovec
- MHD Senica
- zmluvná doprava

Popis zmien na prímestských linkách je tu.

 

MIMORIADNA ZMENA NA LINKÁCH MHD TRNAVA Č. 6, 15 A 22 OD 14. 11. 2016

Od 14.11.2016 (pondelok) budú na linkách č. 6, 15 a 22  Mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trnave vykonané nasledujúce mimoriadne zmeny:

Linka č. 6:
- spoje č. 11 (pôvodný odchod Sibírska 6.40 hod.) a 16 (pôvodný odchod Prednádražie, G. Dusíka 7.00 hod.) posunuté o 3 minúty skôr (spoj č. 11 nový odchod Sibírska 6.37 hod. a spoj č. 16 nový odchod Prednádražie, G. Dusíka 6.57 hod.)
- spoje č. 15 (pôvodný odchod Sibírska 7.20 hod.) a 20 (pôvodný odchod Prednádražie, G. Dusíka 7.40 hod.) posunuté o 5 minúty neskôr (spoj č. 15 nový odchod Sibírska 7.25 hod. a spoj č. 20 nový odchod Prednádražie, G. Dusíka 7.45 hod.)
- spoje č. 17 (pôvodný odchod Sibírska 7.45 hod.) a 22 (pôvodný odchod Prednádražie, G. Dusíka 8.05 hod.) zrušené
- spoje č. 21 (pôvodný odchod Sibírska 8.10 hod.) a 26 (pôvodný odchod Prednádražie, G. Dusíka 8.30 hod.) posunuté o 10 minút skôr (spoj č. 21 nový odchod Sibírska 8.00 hod. a spoj č. 26 nový odchod Prednádražie, G. Dusíka 8.20 hod.)

- spoje č. 41 (pôvodný odchod Sibírska 14.00 hod.) a 46 (pôvodný odchod Prednádražie, G. Dusíka 14.20 hod.) zrušené
- zavedené nové spoje č. 17 (odchod Sibírska 11.06 hod.), č. 41 (odchod Sibírska 12.06 hod.), č. 22 (odchod Prednádražie, G. Dusíka 11.25 hod.) a č. 46 (odchod Prednádražie, G. Dusíka 12.25 hod.)

Linka č. 15
zrušené spoje č. 25 a 26 (odchod z Vozovky 17.35 hod., z Botanickej, Jednota 17.51 hod.), zavedené nové spoje č. 25 a 26 (odchod z Vozovky 9.10 hod., z Botanickej Jednota 9.26) v pracovné dni

Linka č. 22
spoj č. 2 s pôvodným odchodom z Vozovky 13.30 hod. bude posunutý o 15 minút neskôr na odchod z Vozovky 13.45 hod.

Nové cestovné poriadky liniek č. 6, 15 a 22 platné od 14. 11. 2016 sú tu.

 

uzávierka železničného priecestia na Ružindolskej ceste v Trnave

Z dôvodu rekonštrukcie a úplnej uzávierky železničného priecestia na Ružindolskej ceste v Trnave bude od 7.11.2016 (8:00) do 12.11.2016 (16:00) presunutá zastávka prímestskej dopravy Trnava,Ružindolská cesta na zastávku Trnava,Suchovská ul. Autobusy na linkách 207416 a 207417 budú premávať po obchádzkovej trase.

 

Zmena CP linky 203415 od 7.11.2016

Od 7.11.2016 dochádza k zmene:

Linka 203415 Hlohovec-Šúrovce-Trnava

Spoj č. 60:
- posun spoju zo zast. Trnava, AS z 06:00 hod na 05:55 hod.
- zapracovaný čas. údaj 06:10 hod na zast. Zavar, PSA; + 5 min jazd. doby
- zrušené čas. údaje na zast. Trnava, Zavarská rozvodňa a Trnava, dvor Prílohy
(CP 203415 od 7.11.2016 tu)

 

Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy
zostávajú nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.