NÁVRHY CP NA 2016/2017

  Návrhy cestovných poriadkov prímestskej dopravy s platnosťou od 11.12.2016   TU.

 

 

ZMENA CP LINKY 203101 MHD HLOHOVEC S PLATNOSŤOU OD 1.10.2016

Spoj č. 23 linky č. 203101 (1) MHD Hlohovec bude od 1. 10. 2016 posunutý o 5 min. neskôr v celej trase. Nový odchod zo zastávky Bekaert a.s. bude o 14:15.
Uvedenou zmenou sa sleduje najmä zlepšenie pre pracovníkov firmy Bekaert a.s., ktorí končia pracovnú zmenu o 14. hodine, aby daný spoj stihli.
Cestovný poriadok linky 203101 nájdete tu.

Výtvarná súťaž pre základné školy v meste Trnava, Piešťany, Senica, Hlohovec : „Autobus očami detí“

Dopravná spoločnosť ARRIVA
v spolupráci s mestami vyhlasuje výtvarnú súťaž

„Autobus očami detí“.

 

Výtvarná súťaž je aktivita spoločnosti ARRIVA v rámci Európskeho týždňa mobility 16.- 22. septembra 2016.

Európsky týždeň mobility je každoročná kampaň udržateľnej mestskej mobility. Cieľom je znížiť produkciu CO2 a tuhých prachových častíc v ovzduší. Zároveň chce vyzvať širokú verejnosť k podpore inteligentnej a udržateľnej mestskej dopravy, medzi ktorú patrí aj autobusová verejná doprava. 

Pozrite si súťažné podmienky tu.

 

Zmena CP s platnosťou od 1.9.2016

Linka 205408

Spoj č. 13 - presmerovanie spoja do Častkova cez Rohov,rázc. Spoj bude končiť na zast. Častkov, ZŠ; nebude zastavovať na zastávke Častkov, dolný koniec a Častkov, OcÚ. Súčasne bude spoj pripojený k spoju č.12, ktorý bude zo zastávky Častkov,ZŠ vychádzať a bude stáť na zastávke Častkov, dolný koniec.

Spoj č. 27- presmerovanie spoja do Častkova cez Rohov, rázc. Spoj bude zastavovať na zastávke Rohov, rázc.,bude končiť na zastávke Častkov, ZŠ; nebude zastavovať na zastávke Častkov, dolný koniec a Častkov, OcÚ. Súčasne bude spoj pripojený k spoju č. 28, ktorý bude zo zastávky Častkov, ZŠ vychádzať a bude zastavovať na zastávke Častkov, dolný koniec.

Spoj č. 12 - spoj bude vychádzať o 7:20 hod zo zastávky Častkov, ZŠ, namiesto zo zastávky Častkov, OcÚ. Je pokračovaním spoja č. 13; spoj nebude zachádzať na zast. Častkov, OcÚ.

Spoj č. 28 - spoj bude vychádzať o 14:25 hod zo zastávky Častkov, ZŠ, namiesto zo zastávky Častkov, OcÚ. Je pokračovaním spoja č. 27; spoj nebude zachádzať na zastávku Častkov, OcÚ, bude stáť na zastávke Častkov, dolný koniec.

 

Linka 207421

Spoj č. 6 – posun spoja z 12:25 hod na 12:20 hod. Úprava čas. polôh na zastávkach od

Senica, AS po Jablonica, Trnavská ul. Ostatné časové polohy až po Zavar, Logistický park ostávajú nezmenené.

 

Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy
zostávajú nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.