Vitajte na informačnom portáli dopravcu Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. Nájdete tu mnoho užitočných informácií od cestovných poriadkov počnúc, cez aktuality a obmedzenia v prevádzke, až po zaujímavosti končiac.

Zmena CP s platnosťou od 1.9.2015

S platnosťou od 1.9.2015 sa mení cestovné poriadky liniek 203413, 203415, 204421, 204424, 204426, 205425 a 207412.  Zoznam zmien CP s platnosťou od 1.9.2015 je tu.   Cestovné poriadky sú tu.

 

ZMENA TRASY LINKY Č. 14 MHD TRNAVA

Od 1.9.2015 (utorok) dochádza k zmene trasy linky č. 14  MHD Trnava.

Namiesto zastávky Kollárova bude linka č. 14 obsluhovať zastávky Hospodárska, Hospodárska, Bernolákova bránaZelený kríčok, resp. Šrobárova. Na zastávke Hlboká bude linka č. 14 zastavovať v smere do Modranky na opačnej strane (tak ako linka č. 13). V ostatných častiach trasy je linka vedená bez zmeny. Zmenená trasa je zobrazená na mapke v ozname tu.

Vzhľadom na predĺženie trasy budú na všetkých spojoch linky č. 14 mierne upravené časy odchodov. Súčasne dôjde aj k úprave na spojoch 15 a 18 linky č. 13. Nové cestovné poriadky liniek č. 13 a 14 platné od 1. 9. 2015 sú tu.

 

AKCEPTÁCIA KARIET ISIC DESFIRE V MHD TRNAVA

Od 21.8.2015 (piatok) je možné používať preukaz študenta ISIC s novým bezpečnejším typom čipu MIFARE DESFire EV1 ako plnohodnotnú dopravnú kartu pri cestovaní v autobusoch mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trnave.

Univerzita (vysoká škola) musí pri vydávaní karty na nej aktivovať dopravnú funkcionalituplatnosť zľavy na príslušné obdobie (vykoná zápis študenta na nasledujúci akademický rok).

Až potom je možné uskutočniť (priamo v autobuse MHD u vodiča alebo na predpredajnom mieste SAD Trnava, a.s.) nabitie kreditu pre zakupovanie lístkov MHD v autobusoch.

 

Presunuté zastávky Bučany,mlyn

Od 25.8.2015 do odvolania budú z dôvodu rekonštrukcie presunuté zastávky Bučany,mlyn v smere Trnava a v smere Hlohovec, Piešťany. Dočasné zastávky sú označené prenosnými označníkmi. Mapa je v tomto ozname.

 

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.

Spoločnosť SAD Trnava, a.s. je certifikovaná podľa medzinárodných štandardov manažérstva kvality EN ISO 9001:2008, environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2004 a systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007 Viac najdete tu.