Vitajte na informačnom portáli dopravcu Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. Nájdete tu mnoho užitočných informácií od cestovných poriadkov počnúc, cez aktuality a obmedzenia v prevádzke, až po zaujímavosti končiac.

Zrušenie vydávanie (tlačenie) evidenčných cestovných lístkov pre bezplatné cestovanie v MHD Trnava

Od 14.4.2014 sa ruší v MHD Trnava vydávanie (tlačenie) evidenčných cestovných lístkov pre bezplatné cestovanie:
- dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode cestujúceho,

- sprievodca alebo vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP-S,
- invalidný vozík alebo detský kočík cestujúceho s preukazom ŤZP/ŤZP-S,
- sudcovia Ústavného súdu SR,
- členovia Konfederácie politických väzňov a Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja SR,
- detský kočík.

Dôvodom zrušenia vydávania bezplatných lístkov je uľahčenie nástupu cestujúcich cez druhé dvere. Bezplatné cestovné zostáva pre uvedené skupiny zachované!

 

 

Free WI-FI na palube našich autobusov

Cestujúcim ponúkame zdarma pripojenie na Wi-Fi na vybraných spojoch týchto liniek:

- 205 422 /423  Senica - Bratislava
- 204 423  Trnava - Bratislava (okrem spojov 30 a 31)
- 204 421 /424  Piešťany - Nitra
- 204 404  Piešťany - Vrbové - Myjava
- 203 413  Hlohovec - Nitra

 

V testovacej prevádzke je už aj free wifi na mestskej doprave v Trnave.

Novinky od 1.1.2014 - preukazy ŤZP

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ŤZP/S), ktoré boli vydané do 31.12.2008, alebo ak je na preukaze uvedená platnosť „bez časového obmedzenia“ sú od 1.1.2014 neplatné a nie je možné nimi na linkách SAD Trnava, a.s. preukazovať nárok na zľavnené cestovné. Neplatné preukazy vymieňajú na oddeleniach posudkových činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu držiteľa na počkanie . Nový preukaz má na sebe ochranné prvky proti zneužitiu, je zaliaty vo fólii a je farebne odlíšený.

 

 

Nový výmer MHD Trnava od 1.9.2013

Oznamujeme cestujúcim, že od 1.9.2013 platí nový Výmer cestovného 1/2013 v MHD Trnava

Hlavné zmeny v cenách cestovných lístkov a v poskytovaných zľavách v MHD Trnava od 1.9.2013:

- zníženie ceny obyčajného cestovného lístka pri platbe čipovou kartou z 0,50 € na 0,45 €,

- zníženie ceny zľavneného cestovného lístka pri platbe čipovou kartou z 0,30 € na 0,25 €,

- detský kočík od 1.9.2013 prepravovaný bezplatne,

- nový cestovný lístok pre občanov nad 62 rokov veku (pôvodne nad 70 rokov veku) - cena 0,20 € pri platbe v hotovosti a 0,07 € pri platbe čipovou kartou.

Občania nad 62 rokov veku s trvalým bydliskom v Trnave si môžu zakúpiť čipovú kartu za zvýhodnenú cenu 1,00 €. Žiadosť o vydanie čipovej karty nad 62 rokov

Cestujúci vo veku 62 až 69 rokov, ktorí vlastnia čipovú kartu (červenú) na obyčajné cestovné, si musia dať takúto kartu prerobiť v predpredajnom mieste SAD Trnava (autobusová stanica Trnava). Žiadateľ si musí priniesť fotografiu súčasnej podoby a občiasky preukaz. Manipulačný poplatok je vo výške 0,80 €.


Dokumenty: Cenník cestovných lístkov MHD Trnava od 1.9.2013  
                  Výmer cestovného 1/2013

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.

Spoločnosť SAD Trnava, a.s. je certifikovaná podľa medzinárodných štandardov manažérstva kvality EN ISO 9001:2008, environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2004 a systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007 Viac najdete tu.