Vitajte na informačnom portáli dopravcu Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. Nájdete tu mnoho užitočných informácií od cestovných poriadkov počnúc, cez aktuality a obmedzenia v prevádzke, až po zaujímavosti končiac.

Rekonštrukcia Krajinského mosta v Piešťanoch

Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom dodávateľa vykoná rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch ktorá sa uskutoční počas úplnej uzávierky mosta:

od 1. 7. 2014 od 8. hod. do 31. 8. 2014 do 14. hod.

 

Prímestská autobusová doprava bude zabezpečená nasledovne:

 • autobus počas uzávierky príde len k mostu, cestujúci vystúpia a prejdú peši po súbežnej lávke pre peších, ktorá bude použiteľná počas celej doby uzávierky. Na opačnej strane mosta si nastúpia do iného autobusu, ktorý prepravu cestujúceho dokončí.

 • na opačnej strane mosta od Piešťan (kataster obce Banka) bude na jestvujúcej križovatke (v tvare T) počas uzávierky zriadená dočasná autobusová zastávka v oboch smeroch s názvom Banka, Krajinský most, ako nástupná je pre smer Nitra, Topoľčany, Moravany oddelená fyzickými zábranami od komunikácie č. II/499 „a je na opačnej strane cesty“ a ako nástupná pre smer Hlohovec , Svrbice je od nej asi 20 m v jazdnom pruhu na ceste č. II/499

 • k linkám SAD Trnava s pôvodnou trasou  cez Krajinský most /203403, 204407, 204408, 204412, 204424, 204426/ a k linkám ARRIVA Nitra /403434, 406412/ bude z autobusovej stanice Piešťany premávať kyvadlová doprava  po zastávku Piešťany, Vajanského ul.  (po okružnú križovatku pred mostom). Nové spoje kyvadlovej dopravy v tomto  úseku  sú uvedené na zmenenej linke 204427 Piešťany - Sokolovce, ktorá premáva z nástupišťa č. 11 na autobusovej stanici Piešťany smerom s nástupnými zastávkami Mlyny,ObÚ, Vajanského nám. a späť.

 • s cieľom nezvýšiť cestujúcemu cestovné počas uzávierky mosta rozdelením trasy na dve časti budú cestujúcemu  v tomto období vydané 2 cestovné lístky na každú časť zvlášť pričom na úsek Piešťany, AS – Piešťany, Vajanského bude  cestovné znížené tak aby cestovné v súčte zostalo nezvýšené:

 • v časti z autobusovej stanice Piešťany na Vajanského ul. a späť bude vydaný zľavnený cestovný lístok pri platbe v hotovosti v cene 0,05 € - 0,10 € /podľa použitej tarify/, pri platbe s použitím čipovej karty v cene 0,03 € - 0,06 € podľa jednotlivých taríf cestovného;

 • v časti linky „za Krajinským mostom“ od/do/ dočasne zriadenej autobusovej zastávky Banka, Krajinský most bude cestujúcemu /v oboch smeroch/ vydaný cestovný lístok v zmysle platného výmeru cestovného TTSK č. 1/2011 pre príslušné tarifné pásmo;

 • cestovanie autobusom bude prerušené absolvovaním  úseku cez Krajinský most pešo cez lávku vedľa Krajinského mostu pričom je v upravenom cestovnom poriadku vytvorená  časová rezerva na prestup.

  Cestovné poriadky od 1.7.2014: 203403,  204407,  204408,  204412,  204424,  204426,  204427

   

Mestská autobusová doprava Piešťany - /MHD Piešťany/

 • Mestská  hromadná  doprava  Piešťany linka č. 1 a č. 11 budú premávať v Piešťanoch na území mesta len v úseku autobusová  stanica – Nitrianska ul. Aupark, pričom  zastávka  Aupark bude konečná a počiatočná  zastávka  spojov na týchto linkách . V úseku trasy Vajanského nám. – Kúpeľný ostrov, Balnea Grand nebude autobusová MHD zabezpečovaná

  Cestovné poriadky od 1.7.2014: 204101,  204111

   

Diaľková autobusová doprava

 • 205503 Senica  - Piešťany – Banská  Bystrica: počas  uzávierky mosta  linka nepremáva
 • 505503 Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica – Bratislava, linka pôjde v smere z Liptovského Mikuláša do Bratislavy cez dočasnú zastávku Banka, Krajinský most a pokračuje cez Hlohovec do Bratislavy čím vynechá zastávku  Piešťany,AS
 • Ostatné diaľkové linky 102505, 102508, 301502, 301503,305501, 305702, 307502,  506504 , 611799  sú upravené individuálne a je potrebné  sa informovať u príslušného dopravcu, ktorý linku prevádzkuje

 

Vo všetkých autobusoch MHD Trnava Wifi zadarmo

Vo všetkých 32 autobusoch môžu cestujúci MHD Trnava využiť zdarma pripojenie na Wifi. Vozidlá sú viditeľne označené červenými nálepkami v prednej časti autobusu.

Taktiež je wifi k dispozícii na týchto linkách
- 205 422 /423  Senica - Bratislava
- 204 423         Trnava - Bratislava (okrem spojov 30 a 31)
- 204 421 /424  Piešťany - Nitra
- 204 404         Piešťany - Vrbové - Myjava
- 203 413         Hlohovec - Nitra

 

Zrušenie vydávanie (tlačenie) evidenčných cestovných lístkov pre bezplatné cestovanie v MHD Trnava

Od 14.4.2014 sa ruší v MHD Trnava vydávanie (tlačenie) evidenčných cestovných lístkov pre bezplatné cestovanie:
- dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode cestujúceho,

- sprievodca alebo vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP-S,
- invalidný vozík alebo detský kočík cestujúceho s preukazom ŤZP/ŤZP-S,
- sudcovia Ústavného súdu SR,
- členovia Konfederácie politických väzňov a Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja SR,
- detský kočík.

Dôvodom zrušenia vydávania bezplatných lístkov je uľahčenie nástupu cestujúcich cez druhé dvere. Bezplatné cestovné zostáva pre uvedené skupiny zachované!

 

 

Novinky od 1.1.2014 - preukazy ŤZP

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ŤZP/S), ktoré boli vydané do 31.12.2008, alebo ak je na preukaze uvedená platnosť „bez časového obmedzenia“ sú od 1.1.2014 neplatné a nie je možné nimi na linkách SAD Trnava, a.s. preukazovať nárok na zľavnené cestovné. Neplatné preukazy vymieňajú na oddeleniach posudkových činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu držiteľa na počkanie . Nový preukaz má na sebe ochranné prvky proti zneužitiu, je zaliaty vo fólii a je farebne odlíšený.

 

 

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.

Spoločnosť SAD Trnava, a.s. je certifikovaná podľa medzinárodných štandardov manažérstva kvality EN ISO 9001:2008, environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2004 a systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007 Viac najdete tu.