Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy zostávajú  nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

Predaj knižných cestovných poriadkov

Predaj knižných cestovných poriadkov sa vykonáva v novinových stánkoch T- press nasledovne:

- stánok na autobusovej stanici v Trnave (nást.5), Staničná 5, Trnava  - regionálne a MHD TT
- stánok, Zelený kríčok 6, Trnava (zastávka MHD) – regionálne a MHD TT
- stánok, ul. SNP 17, Hlohovecregionálne
- stánok, Dopravná 14/1, Piešťany - regionálne


Cestovný poriadok regionálny: 2,9 €

Cestovný poriadok  MHD Trnava: 1,3 €

Okrem toho aj na AS Senica sa vykonáva  predaj regionálnych cestovných poriadkov.

 

Nové cestovné poriadky na webe

Nové cestovné poriadky od 13.12.2015 sú na webe v hornom menu alebo tu.

 

 

Predajné miesto na autobusovej stanici Trnava

Dňa 16.11.2015 bude z technických dôvodov zatvorené predajné miesto na autobusovej stanici Trnava.

Od 18.11.2015 bude toto predajné miesto presťahované do dočasných priestorov oproti súčasnému na ulici Andreja Hlinku v Trnave. Prevádzková doba zostane nezmenená.

 

AKCEPTÁCIA KARIET ISIC DESFIRE V MHD TRNAVA

Od 21.8.2015 (piatok) je možné používať preukaz študenta ISIC s novým bezpečnejším typom čipu MIFARE DESFire EV1 ako plnohodnotnú dopravnú kartu pri cestovaní v autobusoch mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trnave.

Univerzita (vysoká škola) musí pri vydávaní karty na nej aktivovať dopravnú funkcionalituplatnosť zľavy na príslušné obdobie (vykoná zápis študenta na nasledujúci akademický rok).

Až potom je možné uskutočniť (priamo v autobuse MHD u vodiča alebo na predpredajnom mieste SAD Trnava, a.s.) nabitie kreditu pre zakupovanie lístkov MHD v autobusoch.

 

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.