Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy zostávajú  nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

Uzatvorená Kollárova ulica v Trnave

Z dôvodu konania sa finálového futbalového stretnutia Slovnaft Cupu medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava a AS Trencín na futbalovom štadióne Antona Malatinského v Trnave, bude dňa 29.4.2016 (piatok) v čase od 17.00 hod. do 24.00 hod. uzatvorená Kollárova ulica. Zastávka prímestskej dopravy a MHD (linky 3,4,16) Kollárova nebude v uvedenom čase obsluhovaná. Taktiež nebude obsluhovaná zastávka MHD linky 16 Sladovnícka.

Zmeny CP s platnosťou od 01.4.2016

Linka 203404  od 1.4.2016
Spoj č.16 – doplnený čas. údaj 15:53 hod na zast. Bučany, mlyn; úprava čas. údajov po trase; +5 min jazd. doby

 

Linka 203410  od 1.4.2016
Spoj č. 25, 6, 10  – úprava čas. údajov po trase bez zmeny odchodu spoju zo zač. zast. a príchodu na koneč. zast.
Spoj č. 28 - úprava čas. údajov po trase; +3 min jazd. doby; zmena odchodu spoju zo zač. zast.

 

Linka 203412  od 1.4.2016
Spoj č. 3 – zrušený čas. údaj 05:33 hod na zast. Hlohovec, Šulekovo, rázc. obec

 

Linka 203413  od 1.4.2016
Spoj č. 1, 7, 8, 40  – úprava čas. údajov po trase bez zmeny odchodu spoju zo zač. zast. a príchodu na koneč. zast.

 

Linka 203414  od 1.4.2016
Z linky zrušená zast. Sládkovičovo, nám.
Spoj č. 5 – doplnené čas. údaje na zast. Siladice, MŠ a Sereď, Čepeňská ul.; úprava čas. údaju na zast. Siladice, rázc. k žel.st.
Spoj č. 4 – doplnený čas. údaj na zast. Sereď, Čepeňská ul.

 

Linka 204409  od 1.4.2016
Spoj č. 4, 6, 8, 10, 12, 16 – zrušené čas. údaje na zast. Banka, ZŠ

 

Linka 205424  od 1.4.2016
Spoj č. 7 - úprava čas. údajov od zast. Šaštín-Stráže, nám. po zast. Lakšárska Nová Ves,OcÚ; -5 min jazd. doby

 

Cestovné poriadky tu.

 

Predaj knižných cestovných poriadkov

Predaj knižných cestovných poriadkov sa vykonáva v novinových stánkoch T- press nasledovne:

- stánok na autobusovej stanici v Trnave (nást.5), Staničná 5, Trnava  - regionálne a MHD TT
- stánok, Zelený kríčok 6, Trnava (zastávka MHD) – regionálne a MHD TT
- stánok, ul. SNP 17, Hlohovecregionálne
- stánok, Dopravná 14/1, Piešťany - regionálne


Cestovný poriadok regionálny: 2,9 €

Cestovný poriadok  MHD Trnava: 1,3 €

Okrem toho aj na AS Senica sa vykonáva  predaj regionálnych cestovných poriadkov.

 

Predajné miesto na autobusovej stanici Trnava

Dňa 16.11.2015 bude z technických dôvodov zatvorené predajné miesto na autobusovej stanici Trnava.

Od 18.11.2015 bude toto predajné miesto presťahované do dočasných priestorov oproti súčasnému na ulici Andreja Hlinku v Trnave. Prevádzková doba zostane nezmenená.

 

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.