Dňom 4.12.2015 došlo k zmene obchodného názvu SAD Trnava a.s. na

ARRIVA  Trnava,  a.s.

Ostatné údaje firmy zostávajú  nezmenené
(sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, číslo účtu, banka, ...)

Zoznam zmien CP s platnosťou od 16.5.2016

Linka 204404 - Spoj č. 35 – posun odchodu spoju zo zač. zast. z 14:50 hod na 14:55 hod; -5 min jazd. doby, úprava čas. údajov po trase; príchod na koneč. zast. bez zmeny

Linka 204419 - Spoj č. 4 – posun odchodu spoju zo zač. zast. z 05:10 hod na 05:05 hod; +5 min jazd. doby, úprava čas. údajov po trase; príchod na koneč. zast. bez zmeny

Linka 204421 - Na všetkých spojoch smerom z Nitry = zrušený čas. údaj na zast. Hlohovec, Kaufland a zapracovaný čas. údaj na zast. Hlohovec, Farmapavilón

Linka 204424 - Na všetkých spojoch zrušený čas. údaj na zast. Zbehy, Ťapušík. Spoje nebudú cez uvedenú zast. prechádzať = zmena trasy 

 

 

Predaj knižných cestovných poriadkov

Predaj knižných cestovných poriadkov sa vykonáva v novinových stánkoch T- press nasledovne:

- stánok na autobusovej stanici v Trnave (nást.5), Staničná 5, Trnava  - regionálne a MHD TT
- stánok, Zelený kríčok 6, Trnava (zastávka MHD) – regionálne a MHD TT
- stánok, ul. SNP 17, Hlohovecregionálne
- stánok, Dopravná 14/1, Piešťany - regionálne


Cestovný poriadok regionálny: 2,9 €

Cestovný poriadok  MHD Trnava: 1,3 €

Okrem toho aj na AS Senica sa vykonáva  predaj regionálnych cestovných poriadkov.

 

Predajné miesto na autobusovej stanici Trnava

Dňa 16.11.2015 bude z technických dôvodov zatvorené predajné miesto na autobusovej stanici Trnava.

Od 18.11.2015 bude toto predajné miesto presťahované do dočasných priestorov oproti súčasnému na ulici Andreja Hlinku v Trnave. Prevádzková doba zostane nezmenená.

 

AKCEPTÁCIA KARIET ISIC DESFIRE V MHD TRNAVA

Od 21.8.2015 (piatok) je možné používať preukaz študenta ISIC s novým bezpečnejším typom čipu MIFARE DESFire EV1 ako plnohodnotnú dopravnú kartu pri cestovaní v autobusoch mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trnave.

Univerzita (vysoká škola) musí pri vydávaní karty na nej aktivovať dopravnú funkcionalituplatnosť zľavy na príslušné obdobie (vykoná zápis študenta na nasledujúci akademický rok).

Až potom je možné uskutočniť (priamo v autobuse MHD u vodiča alebo na predpredajnom mieste SAD Trnava, a.s.) nabitie kreditu pre zakupovanie lístkov MHD v autobusoch.

 

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.