Vitajte na informačnom portáli dopravcu Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. Nájdete tu mnoho užitočných informácií od cestovných poriadkov počnúc, cez aktuality a obmedzenia v prevádzke, až po zaujímavosti končiac.

Zmena cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1.5.2015

Dňom 1.5.2015 platia vykonané zmeny cestovných poriadkov niektorých liniek prímestskej  dopravy.

Cestovné poriadky od 1.5.2015 tu.

 

UPRAVENÝ CESTOVNÝ PORIADOK LINKY 204111 MHD PIEŠŤANY OD 15.4.2015

Zmena cestovného poriadku linky č. 204111 MHD Piešťany od 15.4.2015 je zverejnená na tomto webe.

 

 

ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV NA LINKÁCH MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V TRNAVE OD 10.3.2015

Dňom 10.3.2015  /utorok/  platia vykonané malé zmeny cestovných poriadkov troch liniek mestskej hromadnej dopravy v Trnave. Podrobný popis vykonaných zmien je  tu.

 

Upravený cestovný poriadok linky č. 2 MHD Senica od 1.3.2015

Zmena cestovného poriadku linky č. 205102 MHD Senica od 1.3.2015 je zverejnená na tomto webe.

Zároveň sa dňom 1.3.2015 zvýšilo cestovné na MHD Senica – viď cenníky

 

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.

Spoločnosť SAD Trnava, a.s. je certifikovaná podľa medzinárodných štandardov manažérstva kvality EN ISO 9001:2008, environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2004 a systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007 Viac najdete tu.