Vitajte na informačnom portáli dopravcu Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. Nájdete tu mnoho užitočných informácií od cestovných poriadkov počnúc, cez aktuality a obmedzenia v prevádzke, až po zaujímavosti končiac.

Uzávierka železničného priecestia na Trstínskej ceste v Trnave

Od 31.5.2015 (cca 8:00) do 6.6.2015 (vrátane) bude vykonávaná oprava železničného priecestia v žkm 4,219 trate Trnava – Kúty. Z toho dôvodu bude na priecestí uzavretá Trstínska cesta v Trnave.

Cestná doprava bude presmerovaná po obchádzkovej trase dlhej 4,2 km riadne označenej dopravným značením.

Autobusové linky prímestskej aj diaľkovej dopravy pôjdu po obchádzkovej trase, pričom prímestské linky obslúžia všetky svoje zastávky.

Je potrebné počítať s miernym meškaním spojov dotknutých liniek.

 

Malacky - uzávierka nadjazdu

Od 25.05.2015 (pondelok od 10:00 hod.) do odvolania z dôvodu úplnej uzávierky nadjazdu na ceste II/503 na pravidelných autobusových linkách 102419 Bratislava-Malacky-Studienka-Bílkove Humence; 106406 Malacky-Plavecký Peter; 106407 Malacky-Kuchyňa-Pezinok; 205410 Senica-Malacky; 205424 Šaštín-Bratislava 206501 Skalica-Bratislava budú zrušené autobusové zastávky Malacky,pomník padlých a Malacky,Sasinkova. Pre spoj o 16:40 hod. do Studienky a pre smery Šaštín, Skalica a Senica bude náhradnou zastávkou Malacky, pomník padlých. Mapka je tu.

 

linka 204406 - zmena poriadku od 1.6.2015

S platnosťou od 1.6.2015 sa mení cestovný poriadok linky 204406. Do linky je zapracovaný nový spoj č.38. Ostatné spoje sú bez zmeny.

Cestovný poriadok od 1.6.2015 je tu.

 

MHD Senica - Uzatvorenie časti Dlhej ulice

V dňoch 19.5. až 26.5.2015 z dôvodu uzávierky časti Dlhej ul. nebudú linky 2 a 3 obsluhovať zastávku Dlhá ul., DEMA
Zastávka SPP, plynoslužba bude v tomto termíne presunutá na Železničnú ul. a náhradou za zastávku Dlhá ul., DEMA bude zastávka Čáčovská cesta na Hviezdoslavovej ul.
Linky sa následne po Priemyselnej ul. napoja na svoju pôvodnú trasu.

Tlačivo na vybavenie čipovej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf    Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo na vybavenie žiackej (študenstkej) dopravnej karty
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Tlačivo pre občanov nad 62 s trvalým pobytom v TT
   Images: pdf-icon.jpgpdf   Images: xls-icon.jpgxls

Ešte nemáte čipovú kartu?

Navštívte jedno z našich predajných miest.

Spoločnosť SAD Trnava, a.s. je certifikovaná podľa medzinárodných štandardov manažérstva kvality EN ISO 9001:2008, environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2004 a systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007 Viac najdete tu.